Integritetspolicy

Policy

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik i Karlstad är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att Du handlar på Vetsstore.se. Solstadens Smådjursklinik nås på adress Frögatan 4, 653 43 eller mail info@vetsstore.se

Vi behandlar personuppgifter för att tillvarata dina intressen, för att leverera varor, för att hantera betalningar, för att sända nyhetsbrev eller information om våra varor, för att i förekommande fall undersöka kreditvärdighet och för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

De personuppgifter som vi samlar in från Dig avser uppgifter om namn, adress, personnummer och betalningsuppgifter.

Personuppgifter behandlas efter samtycke från Dig.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss att leverera beställda varor eftersom vi inte kan säkerställa betalning och leverans.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Solstadens Smådjursklinik och dig, (ii) då det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas under en tid om tre år från dagen för när Du senast handlat i webshopen.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Solstadens Smådjursklinik om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att Dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som Du anvisar. Om Du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Aktiebolaget Solstadens Smådjursklinik i Karlstad, 556495-6539, Frögatan 4, 653 43  KARLSTAD, 054-15 69 20, www.solstadenssmadjursklinik.se, info@vetsstore.se.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.