Mage och tarm

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Mag- och tarmproblem hos katt

Till mag- och tarmkanalen hör matstrupen, magsäcken, bukspottkörtel, tunntarmen, grovtarmen och ändtarmen. Gastroenterit, som betyder inflammation i mag-tarmkanalen, är en vanlig orsak till sjukdom hos katt.

Orsak

Den bakomliggande orsaken till akut gastroenterit är vanligtvis att katten har ätit något olämpligt, t.ex. giftiga växter, salmonellasmittade fåglar, parasitinfektion via byten eller att katten har svalt delar av trådar eller annat den lekt med. Även virus, bakterier eller plötsliga foderbyten, parasiter och sjukdomar i andra organ som t.ex. lever, njure och bukspottkörtel kan ge upphov till kräkningar och diarré. För slutlig diagnos kan ibland biopsitagning av slemhinnan i mage och/eller tarm behövas.

Symptom

Symptom är kräkning och/eller diarré. Vid ihållande symptom eller dåligt allmäntillstånd är det viktigt att söka veterinär. Sjukdomar i andra organ som lever, bukspottkörtel och njure kan ge samma symptom.

Behandling

Lindrig diarré och kräkning behandlas genom att magsäcken får vila från mat så länge katten kräks, dock inte längre än 12 timmar. Var noga med att ge vatten eller vätskeersättning. Tänk på att kattungar inte skall svältas och var alltid försiktig med äldre katter eller katter som lider av annan sjukdom. Normalt vätskebehov är 40 - 50 ml/kg men kräkningar och diarré ökar behovet markant. När kräkningarna upphört ska färdigt dietfoder ges eller kokt kyckling/mager fisk med ris i små portioner. Färdiga dietfoder minskar irritationen av mag- och tarmslemhinnan. Ge också tarmnormaliserande preparat som tillför näring till cellerna i tarmslemhinnan, binder toxiner i tarmen, stimulerar tillväxt av den normala tarmfloran samt tillför snälla bakterier. Om katten inte kräks utan bara har diarré kan man ge dietmat i små portioner och kosttillskott direkt. Fortsätt att ge dietmaten några dagar efter katten har blivit bra för att sedan blanda in den vanliga maten successivt. Sök alltid veterinär om din katt är allmänpåverkad, har blod i kräkningar/avföring, inte blir bättre efter 3 - 4 dagars behandling hemma eller kräkningar som fortsätter efter 12 timmar trots svält.

Kronisk inflammation och behandling

Kronisk inflammation i mag-tarmkanalen, tex IBD (inflammatory bowel disease) kan ofta relateras till överkänslighet mot proteiner i maten och behandlas bla  med diet för fodermedelsallergi. 

Kronisk inflammation i grovtarmen, så kallad kolit, hos katt kan ha samma orsaker som diarré i tunntarmen. Efter uteslutning av olika orsaker tar veterinären oftast vävnadsprover från tarmväggen vid en så kallad koloskopi.

Om symptomen från magtarmkanalen kvarstår mer än 3 veckor anser man att det är en kronisk gastroenterit och skall utredas av veterinär. Kronisk gastroenterit kan ha många orsaker och efter utredning sätter veterinären oftast in mediciner och dietfoder. Även här använder man ofta tarmnormaliserande preparat.

Förstoppning hos katt

Förstoppning hos katt orsakas vanligen av uttorkning, för litet fiberintag, att katten har slickat i sig hår, åldrande, brist på motion eller vid skador som påverkar tarmens motorik. Vid misstanke om förstoppning skall veterinär kontaktas. Beroende på förstoppningens orsak och svårighetsgrad behandlas den vanligtvis med vätskeinfusion, smärtlindring och laxermedel. För att förebygga ny förstoppning ges dietmat som är fiberrik alternativt tillskott av fibrer, motion, stimulera drickande och hålla rent och fräscht i kattlådan.

Vid upprepade problem med hårbollar ges kattmalt eller speciell dietmat.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.