Allergi

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Allergi hos katt 

Allergi innebär att det egna immunsystemet överreagerar mot ett eller flera ämnen, s.k. allergener. De flesta allergener är proteiner från växter, kvalster, djur eller livsmedel. När katten utsätts för allergenerna, något som ofta sker vid flera tillfällen som sträcker sig över längre tid, sensibiliseras immunförsvaret. En senare exponering för samma eller likartade allergen orsakar därför en överreaktion. 

Allergier är tyvärr ganska vanligt hos katter i alla raser och åldrar. Allergier kan delas in i luftburen allergi, s.k. atopi, fodermedelsallergi samt kontaktallergi.

Orsak

Normalt skyddar immunsvaret katten mot infektion och sjukdom, men vid allergier kan immunsvaret vara skadligt för kroppen. Man skulle kunna säga att allergier kan ses som ett överdrivet kraftfullt immunsvar mot ett normalt harmlöst ämne. De egna antikropparna reagerar med allergenerna varpå en reaktion därefter sker med mastcellerna. Mastcellerna släpper ut ämnen som t.ex. histamin, vilka orsakar inflammation. Dessa ger hudsymtom såsom rodnad, svullnad och klåda.

Symptom

Symptom hos katt med allergi är vanligen överdrivet slickande, katten kan även få stora sår runt nacke och hals. I vissa fall kan luftvägarna involveras varpå katten då får symtom som hosta, nysningar och rinnande nos. En del katter kan få röda, rinnande ögon. Allergin kan även påverka matsmältningssystemet vilket leder till kräkningar och diarré. 

Olika typer av allergier

Födoämnesallergi mot proteiner i maten förekommer hos katt. Det är endast proteinerna i maten som kan verka som allergener och ge foderallergi. Katten kan vara allergisk mot en eller flera specifika proteiner men aldrig mot alla sorters proteiner. De vanligaste symptomen på foderallergi är överdrivet slickande men även mag- och tarmproblem kan förekomma. 

Atopi, eller luftburen allergi, orsakas oftast av olika trädpollen, gräspollen, inomhuskvalster och i vissa fall mögel. Många av dessa allergier förekommer säsongsmässigt, t.ex. vid allergi mot gräspollen, medan allergi mot inomhuskvalster ger symtom året om.

Behandling

Vid utredning av allergi hos din veterinär tas ofta blodprov och / eller pricktest i huden. Antinflammatorisk behandling ges i form av läkemedel och kosttillskott där omega 3:6 fettsyror är viktiga. Fettsyrorna förbättrar hudbarriären och har en antiinflammatorisk effekt. Allergifoder som ges till katter med allergi kommer med ett högre innehåll av omega 3:6 fettsyror.

I de fall man har hittat specifika allergener vid allergitest som orsakar symptom skall man minska kontakten med dessa om möjligt. I övrigt sker behandling genom s.k. hyposensibilisering där man genom injektioner av isolerade allergener i små doser vänjer immunsystemet för att minska det inflammatoriska svaret.

Man kan inte kliniskt skilja foderallergi från atopi, varpå en s.k. eliminationsdiet måste genomföras. En eliminationsdiet omfattar ett foder där proteinerna har sönderdelats/hydrolyserats i mindre delar med en så låg molekylvikt att immunsystemet inte känner igen den ursprungliga proteinkällan. Dieten ges strikt i åtta veckor, under denna tid får ingen annan mat ges. Om symptomen försvinner gör man sedan en provokation där kattens tidigare mat ges igen. I de fall som katten har en foderallergi kommer klådan snabbt tillbaka, i regel redan efter några dagar. Atopi kan inte botas utan kräver en livslång behandling som syftar till att minska symtomen av sjukdomen.

Vid allergier uppstår ofta inflammationer i huden som kan kräva särskild behandling med hudvårdsprodukter.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.