Urinvägarna

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du Veterinärens råd med information om den indikation du valt. De ord som markerats i texten kan du använda för filtrering. Filtreringen hittar du lite längre ner på sidan och varje ord ger våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Urinvägsproblem hos katt

Urinvägsinfektion och urinvägssjukdomar är ett vanligt problem hos både hon- och hankatter. Överviktiga katter drabbas oftare av urinvägsproblem och urinvägsinfektioner. Urinstopp hos en katt är mycket allvarligt och veterinär måste kontaktas snarast.

Symtom på urinvägsinfektion hos din katt kan vara:

 • Att din katt går oftare på lådan men kommer lite urin
 • Sitter länge på lådan och jamar när den försöker kissa
 • Kissar utanför lådan
 • Försöker kissa utan att något kommer
 • Blodblandad urin.


Vid dessa symptom bör man snarast uppsöka veterinär för diagnos och behandling. 

FLUTD och idiopatisk cystit

Begreppet FLUTD (feline lower urinary tract disease) används ofta vid urinvägsproblem på katt och orsakan hos katt kan vara urinsten eller kristaller i urin. FLUTD kan vara urinvägsproblem med eller utan urinstopp och ofta hittar man ingen orsak till symptomen utan det är en så kallad idiopatisk cystit. Vid idiopatisk cystit behandlar man med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin kombinerat med dietfoder och kosttillskott.

Det är viktigt att minska kattens stressnivå i hemmiljö efter kattens behov. Feliway är ett syntetiskt feromon som är framtaget för att minska stress och ångestbeteende hos katter genom att efterlikna det naturliga feromonet som trygga katter sprider när dom gnider ansiktet mot föremål.

 Minska kattens stressnivå genom att:

 • Ha flera kattlådor på lugna platser (håll kattlådorna rena med daglig tömning)
 • Fler mat och vattenskålar än katter i hushållet
 • Droppande kranar eller vattenfontäner
 • Ha möjligheter för katten att gömma sig
 • Möjlighet för katten att klättra, vila och ha tillgång till klösbräda
 • Få sin mat i aktivitetsmatskålar

 
Bakterieinfektioner hos katt är inte så vanligt men behandlas efter veterinärens diagnos med antibiotika och antiinflammatorisk behandling.

Urinsten hos katt

En vanlig orsak till urinvägsproblem hos katt är kristaller eller urinstenStruvit- och kalciumoxalatstenar är vanligast och utgör ca 90%, resterande är uratstenar. Urinstenarnas uppkomst kan bero på urinens ph, koncentration, mineraler samt bakterier och inflammationstillstånd. Struvit- och uratstenar kan i vissa fall lösas upp med dietmat. 

Behandling vid urinsten

Genom att uppmuntra drickande och servera våtfoder sänker man urinens koncentration och motverkar stenbildning. Calciumoxalatstenar kan inte lösas utan måste ofta opereras bort och dietfoder kan sedan förebygga bildande av nya stenar.

Urinstopp kan också uppstå av uretrapluggar. Dessa består inflammatoriska celler och/eller kristaller som bakas samman och täpper till urinröret. Den smalaste delen av urinröret är i penisdelen vilket gör att hankatter drabbas oftare.

Urinstopp hos katt, oavsett orsak är alltid ett akut tillstånd och veterinär måste kontaktas snarast.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.