Åldrande

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du Veterinärens råd med information om den indikation du valt. De ord som markerats i texten kan du använda för filtrering. Filtreringen hittar du lite längre ner på sidan och varje ord ger våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Den åldrande katten

Att bli gammal är ingen sjukdom men genom att upptäcka förändringar i tid kan vi hjälpa våra katter till längre liv med bättre livskvalitet. Katter över 7 år löper större risk att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.

Årlig seniorkontroll

Patienter på våra kliniker får erbjudande om årlig seniorkontroll undersöker katten, analyserar blodprov för att upptäcka tecken på åldrande.

Vanliga tecken på åldrande kan vara försämrat tandstatus som kan orsaka smärta, kroniskt inflammerat tandkött. Problemen kan avhjälpas med tandbehandling under narkos och ofta får man en gladare katt efteråt. Det finns också många tandprodukter som kan hjälpa till att bibehålla en god munhygien.

Kosttillskott och foder för artros

Precis som hos oss människor är det vanligt att äldre katter drabbar av förslitningar, artros i leder och rygg. Symptom kan ses i form av ändrat beteende där katten ligger mer stilla och inte hoppar upp på höjder som tidigare, svårt att gå i sin låda och bajsar/kissar utanför. Det kan vara smärtsamt och begränsa kattens aktivitet och livslust. En veterinärundersökning kan hjälpa till receptförskriven antiinflammatorisk medicinering men det finns också många kosttillskott och foder för artros som kan hjälpa och lindra.

Det är inte ovanligt att den äldre katten är överviktig vilket leder till ökad risk för sjukdomar som diabetes, leversjukdom, sämre kondition och ledproblem. Vid övervikt kan bantningsfoder vara till god hjälp för viktreducering.

Vid minskad vikt kan sjukdomar som njursvikt, diabetes eller överfunktion i sköldkörteln/struma föreligga och måste uteslutas av veterinär.

Med åldern kan beteendeförändringar ses som tex förvirring i annars bekanta omgivningar, förändringar i sömn, vakenhet, förändrat socialt samspel med familjen, ökat jamande, inte längre rumsren om ingen annan fysisk orsak kan konstateras är det en sorts demens som benämns kognitivt dysfunktionssyndrom.

Seniorfoder för katten

För den åldrande katten som inte behöver behandlas dietärt för olika sjukdomar finns bra seniorfoder. Sådana foder är sammansatta för att stödja viktiga funktioner hos den åldrande katten. Fodren innehåller mindre fosfor för att minska belastningen på njurarna, har lägre energiinnehåll, berikade med omega 3 fettsyror och antioxidanter.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.