Hjärta

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du Veterinärens råd med information om den indikation du valt. De ord som markerats i texten kan du använda för filtrering. Filtreringen hittar du lite längre ner på sidan och varje ord ger våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Hjärtproblem hos hund 

En hunds hjärta består, precis som en människas, av två kammare och två förmak. Dess uppgift är att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna, samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen. Hjärtfel och hjärtproblem hos hund omfattar en rad olika sjukdomstillstånd av varierande grad. Hjärtfel hos hundar beror ofta på att hjärtklaffarna och musklerna inte fungerar optimalt och kan därför inte pumpa runt blodet effektivt i kroppen 

Många hundar kan ha lindrigare hjärtfel som för stunden inte orsakar besvär eller behöver medicineras. En del hjärtfel kan dock vara av allvarligare slag eller förvärras med tiden och orsaka hjärtsvikt som är ett livshotande tillstånd. 

Medfödda och förvärvda hjärtfel 

Det finns två typer av hjärtfel, medfödda hjärtfel och förvärvda hjärtfel. Medfödda hjärtfel är inte så vanliga, de utgör 5-10 % av alla hjärtfel hos hundar. Så gott som alla medfödda hjärtfel kan upptäckas vid besiktning av valpar som är 8-12 veckor gamla. Med hjälp av ett stetoskop kan veterinären lyssna efter blåsljus vid hjärtat för att upptäcka missbildning. 

Förvärvda hjärtfel är hjärtfel som uppkommer under livet av olika orsaker som levnadsförhållanden och ålder. Både medfödda och förvärvade hjärtfel kan vara ärftliga och drabba alla raser. 

Symptom och diagnos 

Ofta märker inte djurägaren att hunden har en hjärtsjukdom. Sjukdomen kan gå obemärkt förbi tills hunden utvecklar tecken på hjärtsvikt som andningsproblem, trötthet, nedsatt aptit, bli vinglig och svimma. 

Om du misstänker att din hund har ett hjärtfel är det viktigt att uppsöka veterinär för att få en diagnos. Veterinären kan undersöka hjärtat genom att lyssna på det, titta på EKG, röntgen och ultraljud.

Behandling 

De flesta hundar som behöver behandling för sitt hjärtfel får mediciner. Behandlingen anpassas för varje individs behov beroende på vilken typ av hjärtfel det gäller och vilka symptom hunden har. Behandlingen kan komma att förändras under tidens gång om hjärtfelet förändras. Hundar med hjärtfel behöver gå på regelbundna kontroller hos veterinär för att ha kontroll på sjukdomen. 

Hundar med hjärtfel ges med fördel ett foder med balanserade vitaminer och mineraler samt minskat proteininnehåll för att minska belastningen på hjärta och njurar. Tillsätt gärna Omega 3 från fiskolja som hjälper till att stödja hjärtrytm och bidrar till ett jämnt blodtryck.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.