Diabetes

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Diabetes hos hund

Kroppens celler behöver glukos för att kunna fungera normalt. Efter måltid tas glukos/socker upp från tarmen till blodet. Insulinet, som bildas i bukspottkörteln, är nyckeln som öppnar dörren till cellen för att glukos ska kunna komma in.

Vid diabetes är blodsockernivån onormalt hög, vilket kan vara orsakat antingen av en bristande insulinproduktion i bukspottkörteln (diabetes typ 1) eller av att kroppen inte förmår att svara på insulinet (diabetes typ 2). Hundar med diabetes har vanligtvis typ 1. De som drabbas är oftast medelålders till äldre hundar där sjukdomen är något vanligare på tikar.

Symptom på diabetes hos hund

Symtomen på diabetes kommer som en följd av förhöjda halter socker i blodet och urinen. Hunden kissar och dricker mer än vanligt, är ofta tröttare, och har ökad aptit men går ändå ner i vikt. 80% av hundarna får försämrad syn.

Om din hund uppvisar symptom måste du söka veterinär, utan behandling är diabetes en dödlig sjukdom. Diagnosen ställs genom att förhöjt blodsocker påvisas samt socker i urinen.

Behandling

Diabetes hos hund behandlas med insulin, dietfoder och regelbundna rutiner för insulingivor, utfodring samt motion. Ge hunden ett dietfoder anpassat för diabetes och hundens vikt. Syftet med utfodringen är att hundens blodsockernivå kontrolleras genom en långsammare frisättning av sockret från maten. Överviktiga hundar med diabetes ges viktreducerande foder som är fiberrikt. Ta bort alla matrester och ge maten 2 - 4 ggr per dag enligt veterinärens rekommendation. Tuggpinnar är okej att ge, men som godis är det helst maten som ska ges.

Motion är bra eftersom det sänker blodsockernivåerna, framför allt regelbunden lågintensiv träning är. Diskutera alltid med veterinären vad som passar just din hund och vad du skall göra vid insulinkänning.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.