Leder

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Ledproblem hos hund

Artros, eller osteoartrit, är en ledsjukdom som oftast drabbar äldre hundar, men även yngre hundar kan få artros orsakat av tillväxtrelaterade sjukdomar som t.ex. armbågsledsdysplasi eller höftledsdysplasi. Artros är en kronisk sjukdom som ger smärta och stelhet orsakat av inflammation i leden. Symptomen kan vara omfatta allt från ändrat beteende, ovilja att röra sig som tidigare samt stelhet och hälta. Ledbrosket påverkas negativt eftersom det förlorar sin normala funktion och kan slitas ut. Kroppen svarar på den kroniska inflammationen med att bygga benpålagringar kring leden, vilket i sin tur kan orsaka minskad rörlighet med tiden.

Övervikt vid artros ger en ökad belastning på lederna och förvärrar sjukdomen. Viktnedgång med hjälp av bantningsfoder är en central del i behandlingen på dessa hundar.

Behandling med glukosamin och MSM

Kosttillskott används framgångsrikt som en del i behandlingen vid ledproblem. Essentiella fettsyror (omega3, EPA) har en bevisad antiinflammatorisk effekt och kan ge smärtlindring vid artros. Glukosamin och kondroitinsulftat är byggstenar i ledbrosk, genom att tillföra dessa kan därför reparativa processer i ledbrosket gynnas. MSM är ett annat tillskott som kan minska inflammation och smärta i leder.  Man har i studier inte kunnat bevisa någon positiv effekt av just MSM men många hundägare upplever en förbättrad rörlighet hos sina djur.

Ledfoder innehåller ofta en kombination av kosttillskott och har ett lägre kaloriinnehåll.

Foder för växande hundar

Den växande hunden har särskilt stora behov när det kommer till utfodringen. Framför allt storvuxna raser är i riskzonen för att drabbas av problem i leder och skelett. Använd tillväxtfoder anpassat efter den växande hundens ålder och storlek, dessa foder innehåller en optimal energimängd och en calcium-fosfor kvot som är viktig för en normal tillväxt. Valpar och unghundar skall hållas slanka eftersom övervikt ökar risken för problem. Väg din hund regelbundet och justera ned fodergivan om hullet är för gott eller om hunden växer för fort.

Överdriven motion eller träning skall också undvikas på den växande hunden.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.