Mage och tarm

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Mag- och tarmproblem hos hund

Gastroenterit, vilket betyder inflammation i mag-tarmkanalen, är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom hos hund. Till mag-tarmkanalen hör matstrupen, magsäcken, bukspottkörtel, tunntarmen, grovtarmen och ändtarmen.

Orsak och symptom

Magkatarr är ett tillstånd när magsäckens slemhinna blir inflammerad. Detta tillstånd kan vara antingen akut eller kroniskt. Akut magkatarr ger oftast lindriga till intensiva kräkningar. Orsakerna kan vara flera, t.ex. att hunden ätit något olämpligt ute, fått i sig främmande föremål, foderöverkänslighet eller stressrelaterat. Även inflammatoriska sjukdomar i bukspottkörtel eller magsäck samt smittsamma virus kan ligga bakom det hela.

Symptom på problem i mag-tarmkanalen kan vara kräkningar, diarré, förändrad aptit, gasbildning, bubblande mage och förstoppning. Vid ihållande symptom eller dåligt allmäntillstånd är det viktigt att söka veterinär.

Behandling

Lindriga symptom behandlas genom att magsäcken får vila från mat så länge hunden kräks, men inte längre än 12 timmar. Ge vatten eller vätskeersättning. Tänk på att valpar inte skall svältas. Normalt vätskebehov ligger på 40 - 50 ml/kg och dygn men kräkningar och diarré ökar behovet markant.  När kräkningarna upphört ska dietfoder ges i små portioner samt tarmnormaliserande preparat. Dessa preparat tillför näring till cellerna i tarmslemhinnan, binder toxiner i tarmen så att de inte skadar slemhinnan eller tas upp i kroppen, samt stimulerar både tillväxt av den normala tarmfloran och tillför nya bakterier. Fortsätt att ge dietmaten några dagar efter hunden har blivit bra och blanda därefter in den vanliga maten successivt.

Akut diarré kommer ofta i samband med akut magkatarr och av samma anledningar. Detta behandlas med tarmnormaliserande preparat initialt samt vatten eller vätskeersättning och introduktion av lättsmält mat.

När ska man söka hjälp?

Vid akuta tarmproblem bör man vara extra försiktig om det är valpar under 6 månader eller äldre hundar som har drabbats. Du ska även alltid uppsöka en veterinär om din hund har nedsatt allmäntillstånd, har blod i kräkningar/avföring, inte blir bättre efter 3 - 4 dagars behandling hemma eller kräkningar som fortsätter efter 12 timmar trots svält.

Kroniska tarmproblem

Om symptomen från magtarmkanalen kvarstår mer än 3 veckor anser man att det är ett kroniskt problem och skall utredas av veterinär. Kronisk magkatarr är ett tarmproblem som måste utredas hos veterinär. Diagnosen ställs ofta genom gastroskopi och biopsitagning från magslemhinnan. En del av behandlingen är foder anpassat för den specifika sjukdomen. Oftast handlar det om lättsmälta foder eller lågallergena foder eftersom foderöverkänslighet ofta är en bidragande orsak.

Kronisk diarré i tunntarmen kan ha många orsaker, efter utredning ordinerar veterinären därför specifikt anpassade mediciner och dietfoder. Även här använder man ofta tarmnormaliserande preparat. En av orsakerna kan vara en inflammatorisk tarmsjukdom där överkänslighet mot proteiner i maten kan ha betydelse. Andra orsaker kan vara parasiter, bakteriella infektioner och sjukdomar i andra organ som t.ex. lever, njure och bukspottkörtel. För slutlig diagnos kan ibland biopsitagning av tunntarmen behövas.

Kronisk grovtarmsdiarrè kan ha samma orsaker som diarré i tunntarmen. Efter uteslutning av olika orsaker tar veterinären oftast vävnadsprover från tarmväggen vid en så kallad koloskopi. Behandlingen omfattar vanligtvis mediciner och dietfoder. För lite fibrer i maten kan ge obalans i den bakteriella floran som finns i grovtarmen, tillsats av fibrer är därför ofta en del av behandlingen.

Både akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar kan drabba hela mag- tarmkanalen och dietfodren är anpassade för detta.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.