Urinvägarna

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Urinvägsinfektion och urinproblem hos hund

Symptom på urinvägsproblem kan omfatta att din hund kissar oftare, försöker kissa utan att något kommer och/eller blodblandad urin. Vid dessa symptom bör man uppsöka veterinär snarast för diagnos och behandling.

Den vanligaste orsaken till problem i urinvägarna hos hundar är blåskatarr orsakad av bakterieinfektion. Din veterinär analyserar urinen och gör en bakterieodling för att sedan sätta in eventuell antibiotikabehandling. Vid urinvägsinfektioner kan veterinärens behandling kompletteras med kosttillskott som c-vitamin, den surgör urinen vilket motverkar bakterietillväxt. Tillskott vid blåskatarr stärker slemhinnan i urinvägarna.

En annan vanlig orsak till urinvägsproblem hos hund är urinsten. Urinstenar består av sammanfogade kristaller som har byggts upp av olika mineraler i urinen. Kristaller bildas lättare om urinen är koncentrerad. Hundar som dricker dåligt löper därför större risk att drabbas. Kostens sammansättning, urinens pH samt förekomst av långvarig urinvägsinfektion är andra faktorer som inverkar. Eftersom det finns många olika sorter av urinsten måste din veterinär ta reda på vilken typ din hund har för att kunna ge en korrekt behandling.

Urinstenar – ett livshotande tillstånd

Förekomst av urinstenar kan leda till urinstopp, ett livshotande tillstånd som måste behandlas omgående. Den vanligaste urinstenen är Struvit, dessa uppstår vid infektioner och vid ett högt pH i urinen. Struvitstenar kan lösas med specialfoder. Kalciumoxalat bildar en annan vanlig urinsten som uppstår vid lågt pH i urinen. Kalciumoxalatstenar går ej att lösa upp utan måste ofta opereras bort, därefter ska specialfoder ges för att förebygga att nya stenar bildas. Urat, ammoniumurat, är vanligt hos Dalmatiner som en följd av genetiska orsaker, men detta kan även upptäckas på andra raser vid lågt vattenintag samt vid lever- eller njursjukdom. Stenarna kan inte lösas upp utan måste opereras bort, därefter kan specialdiet förebygga återfall. Cystinstenar är sällsynta och uppstår oftast som en följd av en medfödd defekt i njurarna. Dietmat förebygger stenbildning.

Vad kan jag göra?

Stimulera gärna din hunds drickande, t.ex. med några hundgodisar i vattenskålen. Blanda i mycket vatten i maten och ha alltid fri tillgång på vatten.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.