Lever

VETERINÄRENS RÅD

Här under "Vård & Hälsa" finner du veterinärens råd med information om den indikation du valt. Klicka på de ord som markerats i texten och se våra samlade rekommendationsprodukter, som kan ges vid de olika sjukdomstillstånden. 

Leversjukdom och leverproblem hos hund

Levern har många livsviktiga funktioner i kroppen. I levern tillverkas gallan, en kroppsvätska som bryter ned fett i tarmen. Levern tar även upp blod med näringsämnen direkt från tarmen som sedan används i ämnesomsättningen av kolhydrater, fett och protein. En annan viktig uppgift för levern är att avgifta kroppen, aktivera och bryta ner läkemedel samt att lagra fettlösliga vitaminer.  Här tillverkas också de ämnen som får blodet att levra sig. 

Orsak till leversjukdom

Inflammation i levern, s.k. hepatit, kan orsakas av bakterier, virus, parasiter, toxiner eller inflammatoriska sjukdomar i levern.  Andra orsaker till leversjukdom hos hund är tumörsjukdomar, ärftliga orsaker eller kärlmissbildningar (s.k. Porta cava shunt). 

Symptom och diagnos

Symptom på leversjukdom kan vara relativt ospecifika såsom trötthet, nedsatt aptit eller att hunden inte äter alls, kräkningar, diarré, dålig i magen och ökad törst. Gulsot är vanligtvis en indikation på leverproblem hos hund. Vid långt framskriden sjukdom, s.k. skrumplever eller levercirros, kan vätska i buken (ascites) samt symptom som vinglighet och kramper observeras. Leverns reservkapacitet är stor varpå det oftast tar lång tid innan levern sviktar. 

Diagnos ställs med hjälp av blodprover, ultraljud och vävnadsprovtagning från levern. Vid kärlmissbildningar görs skiktröntgen. 

Behandling

Vid leversjukdom behandlar veterinären eventuellt underliggande orsaker. Vid akuta tillstånd behövs vård på klinik. Efter den akuta fasen och vid lindrigare symptom ges understödjande behandling med mediciner, leverdiet och kosttillskott. 

Den dietära behandlingen spelar en avgörande roll i hanteringen av leversjukdomar. Kosten minskar belastningen på ämnesomsättningen eftersom den innehåller rätt mängd och sort av proteiner, den tillför antioxidanter som neutraliserar fria radikaler, bidrar till att begränsa inflammation och bindvävsinlagring samt tillför näringsämnen som är essentiella för levercellernas regeneration. 

Kosttillskott vid leversjukdom hos hund innehåller ämnen som hjälper till att skydda och reparera skadade leverceller. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.